Lista lokalizacji

Wyszukaj dwie lokalizacje lub skorzystaj z narzędzia "Wyznaczania trasy"

Największe miasta Lubelszczyzny

Największe Państwa w Europie

Zdjęcia stolic europejskich

Malezja

Państwo położone na kontynencie Azja. Stolicą Malezji jest Kuala Lumpur.

- flaga państwowa Malezji