Lista lokalizacji

Wyszukaj dwie lokalizacje lub skorzystaj z narzędzia "Wyznaczania trasy"

Największe miasta Lubelszczyzny

Największe Państwa w Europie

Zdjęcia stolic europejskich

Portugalia

Państwo położone na kontynencie Europa. Stolicą Portugalii jest Lizbona.

- flaga państwowa Portugalii